Prinášame inovatívne riešenia pre lepšie poznanie a ochranu biodiverzity Slovenska. Vitajte.

Úspešne môžeme chrániť len to, čo dobre poznáme. Biodiverzita je pre nás ale stále veľkou neznámou. Genetické postupy a DNA dáta môžu byť nástrojom, ktorý pomôže medzery v našom poznaní vyplniť.

Úbytok druhov je problém nás všetkých

Vymieranie druhov a strata biodiverzity sú pojmy, ktoré často počúvame, ale nijako zvášť ich nevnímame. Nebolia, nepáchnu, nedotýkajú sa nás tak citeľne ako vyššie ceny potravín či nedostavané diaľnice. Príroda síce má úžasnú schopnosť vyrovnávať sa so stratami, ktoré jej spôsobujeme čoraz intenzívnejším tempom, nezvládne to však donekonečna. Nechceme sa dočkať okamihu, kedy to už ďalej „nedá“ a ten citlivý, milióny rokov vytváraný systém, v ktorom druhy vzájomne fungujú ako súčiasky zložitého mechanizmu, prestane fungovať.

Náš cieľ

Zber dát

Vytvárame databázu referenčných DNA barkódov čo najširšieho spektra druhov, aby sme mohli naplno využívať molekulárne dáta.

Testovanie technológie

Na základe realizovaných štúdií a získaných dát overujeme možnosti aplikácie DNA determinácie a hodnotenia stavu životného prostredia.

Aplikácia DNA postupov

DNA dáta je možné využiť v biomonitoringu, hodnotení vplyvu činností na životné prostredie, forenzných analýzach, sledovaní výskytu inváznych či nepôvodných druhov atď. Snažíme sa, aby bol ich potenciál viditeľný.

Vzdelávanie

Školíme študentov, aby mal kto v používaní a rozvoji nových technológií pokračovať.

Lepšia ochrana prostredia

Využívaním nových technológií chceme prispieť k zlepšovaniu bázy poznatkov a umožniť tak kvalitnejšie rozhodovanie v ochrane životného prostredia.

Gensity s.r.o.

Spoločnosť Gensity s.r.o. vznikla oficiálne v auguste 2022, ale história našich DNA aktivít na Slovensku začala už v roku 2019.
Pochádzame z akademického, ale aj súkromného sektora. Máme dlhoročné skúsenosti (získavané ešte pred vznikom spoločnosti) vo využívaní DNA techník v determinácii druhov a analýze genetickej variability a zároveň v oblasti hodnotenia vplyvov činností na životné prostredie. V spoločnosti Gensity chceme spájať práve tieto skúsenosti s cieľom lepšie a modernejšie spoznávať biodiverzitu okolo nás a snažiť pomôcť jej prežiť popri nás.

Momentálne sme jedinou spoločnosťou svojho druhu na Slovensku.

 

Adresa

Tranovského 2188/14
Bratislava, 841 02

Telefón

+421 903 233 925

Kontaktné osoby

RNDr Fedor Čiampor ml, PhD
 

Gensity s.r.o.

IČO 54 814 634
DIČ SK2121798668

Obchodný register SR: vložka číslo 163361/B
Nie sme platcami DPH